04-Kiṣkindhākāṇḍa-सर्गः २२

॥ वाल्मीकि रामायण – किष्किन्धाकाण्ड ॥॥ vālmīki rāmāyaṇa – kiṣkindhākāṇḍa ॥ ॥ सर्ग-२२॥॥ sarga-22॥ वीक्षमाणस्तु मन्दासुः सर्वतो मन्दमुच्छ्वसन् |आदावेव तु…

Continue Reading →